Wyszukaj:
Ogłoszeń: 17170
Firm w katalogu: 3512

Reklama

Kontakt

Pomoc

Zaloguj
 
STRONA GŁÓWNA TWOJE KONTO DODAJ OFERTĘ GIEŁDA SUROWCÓW REKLAMA
Budowlane (1024)
Drewno (29)
Krawieckie (53)
Metale (9579)
Opakowania (1631)
Paliwa (37)
Poligrafia (43)
Spożywcze (146)
Tworzywa sztuczne (4628)
(54424)
Ładowanie kursów walut
--------- »
--------- »
--------- »
--------- »
Przeliczaj ceny na:
NOTOWANIA
WIADOMOŚCI
TARGI
NOWINKI TECHNICZNE
ZDJĘCIA
WIDEO Z OGŁOSZEŃ
O NAS
REGULAMIN
REKLAMA
KONTAKT
DOWCIPY
FILMIKI
surowce24.com / Informacje / Wiadomosci / Czy przemiał to odpad? Jest odpowiedź Ministerstwa Środowiska


Czy przemiał to odpad? Jest odpowiedź Ministerstwa Środowiska
2019-04-02

Czy przemiał to odpad? Jest odpowiedź Ministerstwa Środowiska na zapytanie Stowarzyszenia „Polski Recykling”

Jak pisaliśmy wcześniej (Plastech, 25.02.2019) Stowarzyszenie "Polski Recykling" zwróciło się do Ministerstwa Środowiska o zajęcie stanowiska w sprawie klasyfikacji przemiałów tworzyw sztucznych oraz o rozważenie uregulowania tej kwestii poprzez wprowadzenie właściwych i jednoznacznych zapisów w prawie.

Jak informowali nas członkowie oraz inne podmioty z branży, od interpretacji Inspektora Ochrony Środowiska (lub innych organów przeprowadzających kontrolę) zależało czy przemiał tworzyw sztucznych był uznany za odpad czy za produkt i bardzo często stosowano zasadę, niezgodną ze stanem faktycznym, iż każdy przemiał jest odpadem. Kwestia, aby czyste, jednorodne przemiały tworzyw sztucznych nie były traktowane jako odpad, jest jedną z najważniejszych dla wielu firm w branży recyklingu, w tym oczywiście także członków Stowarzyszenia "Polski Recykling".

Podczas Walnego Zebrania w Bydgoszczy podjęto decyzję o wystosowaniu pisma do Ministerstwa Środowiska, z prośbą o zajęcie stanowiska. Pismo zostało sporządzone przez Sławomira Packa - Wiceprezesa Zarządu SPR przy współpracy z Martą Romanowską i od grudnia 2018 roku oczekiwano na stanowisko Ministerstwa Środowiska. Na początku marca nadeszła odpowiedź z resortu, która wyjaśnia wątpliwości w sposób korzystny dla branży recyklingowej.

Chociaż przemiały tworzyw sztucznych spełniają pierwsze cztery warunki z art. 14 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach*, to w przypadku odpadu tworzyw sztucznych nie zostały określone wymagania w przepisach Unii Europejskiej. Dlatego należy przyjąć, że przepisy dotyczące utraty statusu odpadu nie mają zastosowania. W takiej sytuacji należy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie przez odwoływanie się do kryteriów utraty statusu odpadów oraz definicji recyklingu z ustawy o odpadach.

Jednak Ministerstwo Środowiska podaje również, że przemiał tworzyw sztucznych nie będzie odpadem jeśli zostanie udowodnione, że stanowi produkt spełniający normy jakościowe jak dla surowca pierwotnego i bez dalszego przetwarzania (w tym regranulacji), będzie mógł być bezpośrednio wykorzystany w procesie produkcyjnym. Będzie on traktowany jak produkt, a proces wytworzenia tego produktu z odpadu jako recykling. W tym przypadku nie będziemy mieli do czynienia z utratą statusu odpadu, ale z wytworzeniem produktu w ramach prowadzonego procesu recyklingu.

Stowarzyszenie z dużym zadowoleniem zauważa, że ta odpowiedź Ministerstwa ułatwi rozmowy z inspektorami podczas kontroli. W razie szczegółowych pytań dotyczących tej kwestii Stowarzyszenie "Polski Recykling" prosi o kontakt.
*Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają łącznie następujące warunki: przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów, istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie, dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów, a zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska oraz spełniają wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej.Źródło: https://www.plastech.pl/wiadomosci/Czy-przemial-to-odpad-Jest-odpowiedz-Ministerstwa-13559Skomentuj na forum
Forum

Moim zdaniem....
Moim zdaniem jeżeli jest coś co można wykorzystać wtórnie to należy zakwalifikować to tak by było jak najkorzystniej dla przedsiębiorcy,który przekształcając przemiał w p
Stasiu 2019-05-08 09:25:52


Najnowsze wiadomości
(2022-05-25)
(2022-04-26)
(2022-04-14)
Copyright @ 2010 Ekomer. All rights reserved Regulamin | Polityka cookies | Rejestracja | Logowanie
Wykonanie KOTNIS.pl